Kolaudačné rozhodnutie SO-01 Cesty a chodníky – Občianske združenie Spoločenstvo vlastníkov pozemkov v katastri ZB, Vrbánky

Kolaudačné rozhodnutie SO-01 Cesty a chodníky – Občianske združenie Spoločenstvo vlastníkov pozemkov v katastri ZB, Vrbánky

Kolaudačné rozhodnutie

Dátum zverejnenia 20.5.2022, dátum zvesenia 6.6.