Knižnica má zimné otváracie hodiny

V zime, s platnosťou od 9. novembra do 28. februára 2022 sa upravujú otváracie hodiny knižnice v Ľudovom dome nasledovne:

Pondelok:  14:00 h. – 17:00 h.

streda:       14:00 h. – 17:00 h.

piatok:       14:00 h. – 17:00 h.        

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať.

Telefón: 0918 425 056

kniznica@zahorskabystrica.sk
besedicova@zahorskabystrica.sk