Knižnica má nový program – Biblib

Miestna knižnica v Záhorskej Bystrici zakúpila nový knižničný program Biblib, vďaka ktorému si môžete pozrieť ponuku kníh online. Navštívte stránku muzb.biblib.sk, na ktorej si môžete pozrieť zoznam titulov na zapožičanie a preveriť ich dostupnosť.

Na hlavnej stránke muzb.biblib.sk sú uverejnené otváracie hodiny knižnice, aj kontaktné údaje. Ak kliknete na online katalóg, nájdete celú ponuku kníh a informácie o tom, či sú tituly aktuálne požičané alebo voľné. Systém je napísaný zrozumiteľne a zvládne ho naozaj každý. Po prihlásení má každý čitateľ svoj čitateľský preukaz, v ktorom máte dokonalý prehľad o vašich požičaných tituloch.

Veríme, že takáto novinka prispeje k skvalitneniu služieb. Naša knižnica sa nachádza v budove Ľudového domu na ulici sv. Pia X číslo 3 a je otvorená pondelky, stredy a piatky poobede.

Najnovšie sa náš knižničný fond vďaka dotácii rozrástol o 113 titulov kníh, z čoho niektoré knihy sme zakúpili duplicitne. Spolu sme zakúpili 150 kníh. Sú medzi nimi knihy pre najmenšie deti, predškolákov, povinná literatúra, romány, detektívky aj poézia. Ďakujeme Fondu na podporu umenia za poskytnutie dotácie vo výške 1200 eur na nákup nových kníh.

Tešíme sa na vašu návštevu!