Knižnica má nové priestory a nové telefónne číslo

Knižnica má nové priestory a nové telefónne číslo

Naša knižnica sa z pôvodných priestorov z budovy starého miestneho úradu presťahovala do priestorov v Ľudovom dome. Od pondelka 19.7. od 15.00 h. ju môžete navštíviť v nových priestoroch. Nezmenila sa len adresa, ale aj telefónne číslo. V prípade potreby môžete volať pani knihovníčke Viere Marošovej na mobilné číslo 0918 425 056.

Knižnica bude otvorená v dňoch pondelok, streda a piatok od 15.00 h. do 18.00 h. Ako sme vás informovali, získali sme podporu na nákup knižničného fondu z Fondu na podporu umenia. Pripomíname vám, našu výzvu: napíšte nám, čo by ste si chceli prečítať. Bude to romantický román, strhujúca detektívka, sci-fi alebo niečo o prírode? Návrhy aj na e-knihy píšte na adresu: besedicova@zahorskabystrica.sk, kniznica@zahorskabystrica.sk do 10.8.2021.

Tešíme sa na vaše návrhy.

Barbora Besedičová a Viera Marošová