Kaufland v Záhorskej Bystrici má európske prvenstvo

Kaufland v Záhorskej Bystrici má európske prvenstvo

Nový Kaufland v Záhorskej Bystrici je postavený zo 75 % z dreva. Ide o nový prototyp predajne, naprojektovaný podľa zásad udržateľného stavebníctva, ktorý sa stal prvou a zároveň jedinou Kaufland predajňou tohto typu v celej Európe. Záhorská Bystrica tak získala ďalšie prvenstvo. Kaufland prevádzka sa verejnosti otvorila 21. septembra 2023 ako 78. prevádzka Kaufland na Slovensku a zároveň prvá zelená predajňa Kauflandu.

default

Čím je Kaufland v Záhorskej Bystrici výnimočný?

  • V okolí predajne je viac ako 12000 rastlín a stromov, ktoré popri skrášlení exteriéru zachytávajú nečistoty a aj prachové častice a podporujú biodiverzitu
  • Na streche sú fotovoltické panely, ktoré dokážu vyrobiť až 20 % elektrickej energie potrebnej na prevádzku predajne
  • Táto prevádzka má dve zelené strechy, ktoré prispievajú k znižovaniu teploty budovy
  • Predajňa má úsporné LED svietidlá
  • Inovatívne priemyselné chladenie šetrí 30 % elektrickej energie v porovnaní so staršími technológiami
  • Časť chodníkov na parkovisku tvorí retenčná a plastová zámková dlažba, ktorá v slovenskej chránenej dielni vznikla z recyklovaných použitých PVC káblov
  • Retenčné parkovicko zadrží viac ako 800 m3 dažďovej vody
  • V okolí predajne sa nachádzajú dva hmyzie hotely a vtáčie búdky
  • Pred prevádzkou sú umiestnení 3 nabíjačky na elektromobily
  • Budova spĺňa požiadavky certifikačného systému BREEAM Excellent, preto sa môže nazývať zelenou