Jesenný harmonogram veľkokapacitných kontajnerov

Jesenný harmonogram veľkokapacitných kontajnerov

Vážení obyvatelia,

aj v tomto roku zabezpečí mestská časť Záhorská Bystrica pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad a to v mesiacoch október a november.

Harmonogram pristavenia kontajnerov na jednotlivých uliciach v súbore.
Kalendárový zber objemný odpad – jeseň 2020