Jedáleň pre školákov bude od septembra v Spoločenskom dome

Na začiatku augusta začíname s nadstavbou jedálne základnej školy, vďaka ktorej pribudne v škole 8 nových tried. V súvislosti s nadstavbou sme museli vyriešiť stravovanie školákov, ktorí budú od septembra obedovať v Spoločenskom dome.

Nadstavba jedálne školy bude prebiehať najbližších 9 mesiacov a mala by byť dokončená v apríli 2022. Stravovanie žiakov základnej školy bude z tohto dôvodu od septembra prebiehať v Spoločenskom dome. Dočasné stravovanie žiakov základnej školy v Spoločenskom dome bude spĺňať prísne hygienické nároky. Deti budú mať k dispozícii sociálne zariadenia a šatňové vešiaky

.

Podrobné informácie sa rodičia žiakov ZŠ dozvedia od vedenia školy, na ktoré sa môžu obrátiť aj v prípade doplňujúcich otázok.