Invázia komárov aj v Záhorskej Bystrici

Invázia komárov aj v Záhorskej Bystrici

Magistrát hlavného mesta SR Bratislava, vykonáva intenzívny monitoring všetkých potenciálnych liahnísk komárov na území hlavného. Zabezpečil niekoľko zásahov látkou BTI a jej efekt zaznamenáva v rámci kontroly úspešnosti týchto zásahov.

V posledných mesiacoch a týždňoch sa vykonalo viac ako 20 zásahov v lokalitách Devín, Rača Malé Krasňany, Rusovce (vybrané lokality), mláky pod Prístavným mostom, Ovsište v oblasti konečnej zastávky MHD, alúvium Moravy, Petržalka pri V. Zemníku, Záhorská Bystrica (vybrané lokality) či Lamač. Ale najmä po intenzívnych hodinových/denných zrážkových úhrnoch sa vyskytli druhy komárov, ktoré sa liahnu priamo na stromoch a tiež na malých vodných plochách a v záhradkárskych oblastiach.

Po preverení aktuálnej situácie na BSK ale aj na Magistráte hlavného mesta SR Bratislava sme sa rozhodli my ako mestská časť riešiť túto situáciu samostatne. V súčasnosti sme zabezpečili dodávateľskú firmu, ktorá bude zabezpečovať a vykonávať postrek v krátkom čase v určitých lokalitách k.ú. Záhorská Bystrica.

Tento postrek sa bude vykonávať až po zverejnení termínu organizácií včelárov. Obyvatelia budú tiež informovaní cestou miestneho rozhlasu, zverejnením na web-stránke, facebooku a prostredníctvom aplikácie. Postrek sa bude vykonávať mimo chránených krajinných oblastí (CHKO). Bude sa realizovať vo večerných hodinách, v blízkosti lesov, najmä pozemkov s vysokou trávou a v bezpečnej vzdialenosti od detských ihrísk, ľudí a záhrad.

Pevne veríme, že aspoň takto pomôžeme našim obyvateľom a eliminujeme niektoré liahniská komárov, i keď sa nedá zabezpečiť postrekom všetky lokality.