Hľadáme členov do volebných komisií

Hľadáme členov do volebných komisií

Milí Bystričania, ak máte záujem stať sa členom volebnej komisie v Záhorskej Bystrici, kontaktujte prosím prednostku miestneho úradu Dagmar Krajčírovú, krajcirova@zahorskabystrica.sk alebo telefonicky na 0901 795 498.

Spojené voľby do orgánov samospráv a do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra v čase 7.00-20.00 hod. Člen volebnej komisie musí byť k dispozícii v daný deň od 6.30 hod. až do odovzdania zápisnice.

Svoj záujem byť členom volebnej komisie prosím nahláste na miestnom úrade alebo prostredníctvom uvedených kontaktov do piatka 23.9.2022 do 12.00 hod.