Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zber objemného odpadu

Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zber objemného odpadu

Milí obyvatelia, prinášame prehľadný harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zber objemného odpadu. Upozorňujeme všetkých, že do kontajnerov je prísne zakázané vhadzovať nebezpečný odpad (farby, oleje), elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad, stavebný odpad, pneumatiky a pod. Do kontajnerov vhadzujte výlučne spáliteľný odpad ako napr. nábytok, skrine, postele, koberce, podlahoviny, okná, dvere. Ukladajte len v rozobratom stave. max. rozmer 2 metre.

  

8.4.2024 (pondelok)

 • Pútnická ulica pri dome č. 28 – pri studni
 • Pútnická ulica pri dome č. 69 – pri trafostanici
 • Pri Vápenickom potoku – otočisko autobusov pri bývalom učilišti

 

10.4.2024 (streda)

 • Trstínska – pri tenisových kurtoch
 • Gbelská 23 – pred požiarnou zbrojnicou
 • Križovatka ulíc Ota Holúska – Čerencová

 

12.4.2024 (piatok)

 • Križovatka ulíc Hargašova – Štefana Majera
 • Križovatka ulíc Rošického – Hargašova
 • Spojnica ulíc Tatranská – Hargašova

 

15.4.2024 (pondelok)

 • Tešedíkova 10 – parkovisko pri trafike
 • Tešedíkova smer Plácek v blízkosti domu č. 85
 • Prídavkova ulica pri dome č. 1
 • Prídavkova ulica pri dome č. 59

 

17.4.2024 (streda)

 • Československých tankistov – pri reštaurácii u Muchu
 • Československých tankistov – prejazd pri dome č. 29
 • Československých tankistov – pri kontajnerovom stojisku – pri dome č. 69
 • Bratislavská – prístupová cesta k rezidencii

 

19.4.2024 (piatok)

 • Bratislavská – kruhový objazd pri dome č. 33
 • Donská pri dome č. 91
 • Donská – pri dome č. 23

 

22.4.2024 (pondelok)

 • Strmý vŕšok pri čistiarni (námestie)
 • Na Krčoch, parkovisko pri futbalovom ihrisku
 • Devínske jazero

 

24.4.2024 (streda)

 • Podkerepušky – pri uličke č. 2
 • Podkerepušky – prístupová cesta pri uličke č. 7

 

26.4.2024 (piatok)

 • Plánky – križovatka uličiek 8-13 a 9
 • Plánky pri ihrisku, nad potokom
 • Plánky – na križovatke uličiek 4 a 7