Harmonogram odvozu odpadu a služby OLO počas veľkonočných sviatkov

Spoločnosť OLO informuje, že odvoz komunálneho odpadu bude počas Veľkého piatka (15. apríla 2022) prebiehať bez zmeny, a teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň. Na Veľkonočný pondelok (18. apríla 2022) sa odvoz odpadu nevykonáva. Náhradné odvozy za Veľkonočný pondelok  prebehnú od 19. 4. 2022 do 23. 4. 2022, a to podľa rozpisu na https://www.olo.sk/nahradny-odvoz-za-velkonocny-pondelok-18-4-2022/

 Odvoz zmesového komunálneho, triedeného, záhradného a kuchynského odpadu

 1. 4. 2022 (Veľký piatok) – bez zmeny a podľa platného harmonogramu
 2. 4. 2022 (sobota) – bez zmeny a podľa platného harmonogramu
 3. 4. 2022 (nedeľa)  – odvoz odpadu sa nevykonáva
 4. 4. 2022 (Veľkonočný pondelok) – odvoz odpadu sa nevykonáva
 5. 4. 2022 (utorok) – bez zmeny a podľa platného harmonogramu
 6. 4. 2022 (streda) – bez zmeny a podľa platného harmonogramu
 7. 4. 2022 (štvrtok) – bez zmeny a podľa platného harmonogramu
 8. 4. 2022 (piatok) – bez zmeny a podľa platného harmonogramu

Zberný dvor v Záhorskej Bystrici je počas veľkonočných sviatkov zatvorený. Od utorka 19. apríla bude opäť otvorený. 

Zberný dvor OLO na Starej Ivanskej ceste 2

 1. 4. 2022 (Veľký piatok) – zatvorený
 2. 4. 2022 (sobota) – otvorený od 8:00 do 18:00
 3. 4. 2022 (nedeľa) – zatvorený
 4. 4. 2022 (Veľkonočný pondelok) – zatvorený
 5. 4. 2022 (utorok) – otvorený od 8:00 do 18:00
 6. 4. 2022 (streda) – otvorený od 8:00 do 18:00
 7. 4. 2022 (štvrtok) – otvorený od 8:00 do 18:00
 8. 4. 2022 (piatok) – otvorený od 8:00 do 18:00