Harmonogram odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Harmonogram odvozu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad

Milí obyvatelia, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa v mesiaci február realizuje v intervale 1x 28 dní. Od marca bude odvoz BRO odpadu prebiehať v 14-dňovom intervale, pričom prvý odvoz pri 14-dňovej frekvencii bude prebiehať 29.2.2024.
Skontrolujte si dátum odvozu na vašej ulici tu:
https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/.