Druhý ročník festivalu Farfest v Záhorskej Bystrici sa koná 23.6.

Druhý ročník festivalu Farfest v Záhorskej Bystrici sa koná 23.6.

Rodinné poobedie plné radosti a pekných zážitkov pre deti aj dospelých, to je Farfest. V nedeľu 23. júna nás čaká druhý ročník festivalu farnosti sv. Petra a Pavla v Záhorskej Bystrici, ktorí je príkladom, ako aktívni farníci dokážu zorganizovať príjemné popoludňajšie podujatie s bohatým programom pre deti, mládež a celé rodiny. Podujatie bude poskytovať paralelný program na viacerých miestach vrátane hlavného pódia, stanovíšť a kostola. Hlavným cieľom Farfestu je spájať generácie a podporovať vzájomnú spoluprácu pre dobrú vec.

Festival ponúkne priestor pre mladých ľudí, deti a staršie generácie, aby sa stretli, diskutovali a zdieľali svoje skúsenosti. Medzigeneračné spojenie bude sprítomnené aj cez spoločné vystúpenie dôchodcov a detí z farnosti. Na
podujatí vystúpi aj vynikajúci slovenský tenorista Miroslav Dvorský, ktorý patrí k medzinárodne renomovaným interpretom a svoje umenie prezentuje na najvýznamnejších scénach Európy i zámoria.
Je to výborná príležitosť, ako dať dokopy všetkých ľudí našej farnosti a obce, aby sme sa navzájom obdarovali svojimi schopnosťami, lebo každý máme bohatstvo pre radosť a dobro druhého. Tohtoročný Farfest chceme venovať vzťahom medzi generáciami, nakoľko dnešná digitálna a rýchla doba nás okráda o srdečnosť vo vzťahoch so staršími, ale aj mladšími. Preto je veľmi dôležité osobne sa stretnúť, pozrieť si do očí, spoločne sa zahrať, zaspievať si
a vypočuť sa navzájom. Osobne sa veľmi teším, že stále viac ľudí v našej obci, objavuje túžbu budovať spoločné dobro.
dodáva otec Ľudovít, správca farnosti.

Pre deti budú pripravené rôzne súťaže a pohybové aktivity, maľovanie na tvár, skákací hrad, divadelné predstavenie LANO pod vedením ZUŠ Jozefa Kresánka. V porovnaní s minulým rokom bude program obohatený o dodatočné sprievodné aktivity, akými sú napríklad komentovaná prehliadka kostola sv. Petra Pavla, autorské čítanie z knihy, ukážku prvej pomoci či hasičské auto pre deti. O zábavu sa postará aj novinka, Súťaž o putovný pohár farností, tvorca tejto myšlienky Miro Marciš, hovorí: Prvý ročník festivalu mal veľký úspech. Stretli sa celé rodiny od tých najmenších na ktorých čakali súťaže a rôzne hry až po seniorov, ktorí si na Farfeste oddýchli, načerpali energiu, porozprávali sa so známymi a potešili pekným programom. Chceli by sme tento rok vytvoriť tradíciu a zapojiť aj okolité farnosti. Pripravujeme zaujímavú disciplínu, do ktorej sa budú môcť zástupcovia farností zapojiť a získať putovný pohár. Cieľom je prepojiť farnosti v zaujímavej aktivite, ktorá sa bude tradovať.“ Novinkou budú rovnako aj eRko tance, ktoré podporia rodinnú atmosféru celého podujatia. Zároveň vystúpi aj detský spevácky zbor z našej farnosti, Spievanky z Gerionu,
Dominika Gábiková, skupina Biatec s bretónskymi skladbami a skupina Znej.

Tohtoročné podujatie bude mať charitatívny rozmer, všetci budú môcť prispieť do dobrovoľnej zbierky na opravu veže farského kostola, ktorá je v havarijnom stave. Aktuálne je na rekonštrukciu vyzbieraných približne 120 000 €, celková suma za rekonštrukciu je vyčíslená na 190 000 €. Okrem uvedeného programu nebude chýbať aj výborné jedlo, domáce pečivo od pána Boráka a mnoho iného. Príďte a podporte túto akciu svojou účasťou. Tešíme sa na vás v záhrade pri kostole v Záhorskej Bystrici.