Dotazníkový prieskum k programu rozvoja mestskej časti

Dotazníkový prieskum k programu rozvoja mestskej časti

Drahí občania,

ďakujeme, že si nájdete čas na vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorého výsledky poslúžia pre usmernenie rozvojových zámerov mestskej časti v rámci spracovania Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre roky 2023 – 2030.

https://forms.gle/d1dsT6wWbY7eBUZt6