Dopravné obmedzenie na Pútnickej ulici

Dopravné obmedzenie na Pútnickej ulici

Bystričania, pozor: Od pondelka 26. apríla začína oprava Pútnickej ulice v úseku od Svätého Pia X. po ulicu Na vlkovkách!
Len týždeň dozadu sme so zástupcami Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy prechádzali po Pútnickej ulici a riešili problematické miesta pri plánovanej oprave cesty, od pondelka sa už naplno začína pracovať. Pútnická bude mať nový asfalt, preto vás prosíme o strpenie dopravných obmedzení.

Plánované ukončenie prác je 23. mája. Pútnická bude po celý čas opráv zjednosmernená, od ulice Na vlkovkách v smere na ulicu Svätého Pia X.
Obchádzková trasa povedie ulicami Čsl. Tankistov, Tešedíkovou, Na vlkovkách, autá si budú musieť dať „kolečko“.
Obchádzkové trasy budú vyznačené. V opravovanom úseku nebude možné zastavenie ani státie vozidiel, obyvateľom priľahlých domov bude umožnený vjazd na pozemky.

Obyvatelia, ktorí sa plánujú ísť testovať do Ľudového domu, musia tiež počítať s dopravným obmedzením. Preto všetkých prosíme, aby zaparkovali v iných lokalitách. Tešíme sa, že každým malým krokom meníme Bystricu k lepšiemu.