Ďakujeme vám za účasť na Stavaní mája

Ďakujeme vám za účasť na Stavaní mája

V sobotu 30. apríla sa uskutočnilo tradičné Stavanie mája na Námestí Rodiny. Týmto by sme radi poďakovali za technickú podporu Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku, máju nám poskytlo Lesné pozemkové spoločenstvo. Za prípravu mája ďakujeme našim členom Dobrovoľného hasičského zboru pod vedením Antona Urdoviča. Máj na Námestie Rodiny priviezol pán Mader na originálnom traktore, vďaka technike z Dekosu a šikovným dobrovoľným hasičom a chlapom z Eko skupiny sa máj podarilo postaviť na požadovanom mieste.

O podujatí sa viac dočítate v najbližšom čísle Naša Bystrica Aktual, ktoré bude vo vašich schránkach na konci mája.