Dajte o sebe vedieť – 2% z dane z príjmov pre občianske združenia

Dajte o sebe vedieť – 2% z dane z príjmov pre občianske združenia

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica zverejňuje vo svojich novinách každý rok zoznam žiadateľov o 2% alebo 3% z dane z príjmov.

Zoznam žiadateľov plánujeme zverejniť aj tento rok.

Ak máte záujem o zverejnenie vášho občianskeho združenia alebo neziskovej organizácie na web stránke, FB a v Našej Bystrici, pošlite nám:

 

IČO Právna forma Názov- obchodné meno Sídlo, súpisné a orientačné číslo PSČ, obec Link

 

Zverejnené budú len organizácie, ktoré sídlia, alebo pôsobia v Záhorskej Bystrici.
Termín zasielania údajov je do 15.2.2021.
Údaje posielajte na adresu: nasabystrica@zahorskabystrica.sk