Čo v prípade, že sa vám minuli vrecia na kuchynský bioodpad alebo triedený odpad?

Čo v prípade, že sa vám minuli vrecia na kuchynský bioodpad alebo triedený odpad?

Milí obyvatelia, počas zavádzania zberu kuchynského bioodpadu spoločnosť OLO bezplatne distribuovala každej domácnosti jeden 10 l odvetrávací kuchynský košík a 150 ks certifikovaných kompostovateľných vreciek, v rodinných domoch aj 20 l hnedú zbernú nádobu.

V prípade, že ste kompostovateľné vrecia na kuchynský bioodpad už minuli, postačí, keď si v akejkoľvek drogérii alebo inej predajni zakúpite vrecká na kuchynský odpad s označením kompostovateľné. Takéto vrecká pracovníci OLO akceptujú a kuchynský bioodpad vyvezú. Spoločnosť OLO plánuje v roku 2023 distribúciu ďalších kompostovateľných vreciek pre všetky zapojené domácnosti, o presnom harmonograme bude spoločnosť OLO informovať na svojej stránke www.olo.sk/kbro.

V prípade, že postrádate vrecia na papier alebo plast (modré a žlté vrecia), pretože vám neboli doručené, alebo ste ich minuli, o ďalšie môžete požiadať prostredníctvom zákazníckej linky na 02/50 110 111, prípadne mailom na zakazka@olo.sk. Vrecia na triedený odpad vám po predchádzajúcej dohode pracovníci OLO môžu doručiť na vašu adresu.