Čo treba hlásiť, keď pripravujete podujatie

Vážená organizácia, podnikateľ, v prípade, že plánujete podujatie v mestskej časti Záhorská Bystrica, mali by ste splniť tieto náležitosti.

Je potrebné na miestny úrad zaslať Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia interiér/exteriér.
Výrazne vám odporúčame podujatie oznámiť v prípade, že bude končiť po 22.00 h. Mestská časť po obdržaní oznámenia nahlási na miestnu políciu podujatie.

Zároveň vám odporúčame prečítať si Všeobecne záväzné nariadenie 2/2015 o prevádzkovom režime: https://zahorskabystrica.sk/samosprava/dokumenty-mestskej-casti/vseobecne-zavazne-nariadenia/, najmä však §3 odsek 3.

Ostatné tlačivá nájdete medzi záložkou Podnikatelia a prevádzky v sekcii Vzory tlačív.