Čistíme Bystricu, pomôžte nám

Čistíme Bystricu, pomôžte nám

V sobotu 24. apríla organizujeme čistiacu brigádu v extraviláne Záhorskej Bystrice. Ak máte chuť a čas, privítame každú pomocnú ruku.
Na pláne máme vyčistenie cesty (cyklotrasy) od betonárky v smere na Volkswagen, okrajov cesty pozdĺž diaľnice a úpravu problematického a opätovne znečisťovaného miesta za automobilkou Volkswagen.

Zraz v sobotu 24. apríla o 9.00 hod na parkovisku pred Miestnym úradom na Námestí Rodiny.
Máme pripravené rukavice, vrecia na odpad, pitný režim pre všetkých pomocníkov.

Ďakujeme🧡

Aj vy doma môžete prispieť ku krajšej Bystrici a pomôcť planéte! Ako? 

  • Stačí, keď upravíte a vyčistíte svoje pozemky smerom k verejným priestranstvám.
  • Edukujete mladšie ročníky a deti, prečo je dôležité separovať, zbierať odpadky a upratovať po sebe.
  • Pravidelne si upracete po sebe odpadky na detských ihriskách a verejných priestranstvách.
  • Zakryjete pieskovisko, keď budete z neho odchádzať.
  • Nebudete vyhadzovať odpad mimo triedených nádob na to určených.
  • Kompostujete, ak máte možnosť.
  • Nespaľujete bioodpad.
  • V rámci prechádzky alebo detskej hry vyčistíte blízky park, lesnú cestičku alebo vašu ulicu.

Nečakajte, kým niekto spraví prvý krok a vyzve vás k zmene. Buďte tou zmenou práve vy!