Cintorín bude v čase sviatkov otvorený v čase 7-20 hod.

Cintorín bude v čase sviatkov otvorený v čase 7-20 hod.

Milí Bystričania, v nadchádzajúcom období Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých bude cintorín Sv. Kozmu a Damiána v Záhorskej Bystrici otvorený každý deň v čase medzi 7.00 hod. a 20.00 hod.

Farnosť v Záhorskej Bystrici, správca cintorína, prosí všetkých návštevníkov, aby vyhadzovali odpadky do vyhradených nádob a veľké vence a kvetináče vyhodili do zberných nádob v mieste bydliska, aby sa predišlo kopeniu odpadu v kontajneroch na cintoríne. Prosíme návštevníkov, aby pri návšteve hrobových miest zachovali pokoj a pietnu atmosféru.

Oznamy bystrickej fary môžete sledovať na webe https://wp.farabystrica.sk/.