Kategória: KSVaZ

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
Článok

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

  Zloženie komisie predseda: Bc. Nina Martinčičová členovia:  Božena Kubíková  MUDr. Dagmar Cingelová  Dana Balková Viera Jurčeková tajomníčka: Zuzana Zárecká Zápisnica Dátum Zápisnica z 14.12.2015 14.12.2015 Zápisnica z 23.11.2015 23.11.2015 Zápisnica z 19.10.2015 19.10.2015 Zápisnica z 21.9.2015 21.09.2015 Zápisnica KS z 26.8.2015 26.08.2015 Zápisnica z 15.6.2015Sociálna komisia – plány na ďalšie roky 15.06.2015 Zápisnica z...

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva
Článok

Komisia sociálnych vecí a zdravotníctva

  Zloženie komisie predseda: Bc. Nina Martinčičová členovia:  Božena Kubíková  MUDr. Dagmar Cingelová  Dana Balková Viera Jurčeková tajomníčka: Zuzana Zárecká Zápisnica Dátum Zápisnica z 14.12.2015 14.12.2015 Zápisnica z 23.11.2015 23.11.2015 Zápisnica z 19.10.2015 19.10.2015 Zápisnica z 21.9.2015 21.09.2015 Zápisnica KS z 26.8.2015 26.08.2015 Zápisnica z 15.6.2015Sociálna komisia – plány na ďalšie roky 15.06.2015 Zápisnica z...

Článok

Opatrovateľská služba

Informatívna správa o poskytovaní opatrovateľskej služby v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-     Sociálna politika je jednou z popredných oblastí, na ktoré mestská časť v súčasnosti upriamuje svoju pozornosť.   Jednou z foriem, ktorá už niekoľko rokov v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica funguje je opatrovateľská služba poskytovaná odkázaným občanom v rozsahu nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných...