Kategória: KŠaCR

Komisia športu a cestovného ruchu
Článok

Komisia športu a cestovného ruchu

  Zloženie komisie Predseda Ing. Eliška Maťašková Členovia Peter Florek Ján Dömény Jozef Prokop Bohuslav Pilváň Martin Kubovič Miloslav Sajan Tajomník Michal Kocúr   – vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja v oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času – vytvára podmienky na zachovanie súčasných a budovanie nových možností pre výstavbu a prevádzku...