Kategória: KŠaCR

Komisia športu a cestovného ruchu
Článok

Komisia športu a cestovného ruchu

– vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja v oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času – vytvára podmienky na zachovanie súčasných a budovanie nových možností pre výstavbu a prevádzku nových športových a rekreačných zariadení – kontroluje účelnosť vynakladania pridelených finančných prostriedkov na podporu športu a telovýchovy z rozpočtu mestskej časti – organizuje športové...

Archív – komisia športu a cestovného ruchu
Článok

Archív – komisia športu a cestovného ruchu

– vypracováva a zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií rozvoja v oblasti telovýchovy, športu a využívania voľného času – vytvára podmienky na zachovanie súčasných a budovanie nových možností pre výstavbu a prevádzku nových športových a rekreačných zariadení – kontroluje účelnosť vynakladania pridelených finančných prostriedkov na podporu športu a telovýchovy z rozpočtu mestskej časti – organizuje športové...