Kategória: KPaLH

Komisia pozemková a lesného hospodárstva
Článok

Komisia pozemková a lesného hospodárstva

  Zloženie komisie predseda: Daniel Liďák členovia: Mgr. Martin Besedič, PhD. Ing. Jozef Mok Mgr. Boris Hurbanič Ing. Ivan Mišík tajomník: Ing. Jaroslava Liďáková             – kontroluje využitie pozemkov pre poľnohospodársku výrobu, záhradkárčenie a rekreáciu a navrhuje výšku prenájmu za ne – podieľa sa na organizovaní činnosti a smerujúcej k...