Kategória: KPaLH

Komisia pozemková a lesného hospodárstva
Článok

Komisia pozemková a lesného hospodárstva

– kontroluje využitie pozemkov pre poľnohospodársku výrobu, záhradkárčenie a rekreáciu a navrhuje výšku prenájmu za ne – podieľa sa na organizovaní činnosti a smerujúcej k ochrane vodných tokov, spodných vôd za účelom účinnejšej ochrany znečistenia vôd – dohliada na vlastnícke vzťahy v súvislosti s prepojením na enviromentálne funkcie a hospodárske aktivity v prírodnom prostredí –...

Archív – komisia pozemková a lesného hospodárstva
Článok

Archív – komisia pozemková a lesného hospodárstva

– kontroluje využitie pozemkov pre poľnohospodársku výrobu, záhradkárčenie a rekreáciu a navrhuje výšku prenájmu za ne – podieľa sa na organizovaní činnosti a smerujúcej k ochrane vodných tokov, spodných vôd za účelom účinnejšej ochrany znečistenia vôd – dohliada na vlastnícke vzťahy v súvislosti s prepojením na enviromentálne funkcie a hospodárske aktivity v prírodnom prostredí –...