Kategória: KnOVZ

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Článok

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zloženie komisie predseda: MUDr. Dagmar Cingelová členovia: Mgr. Martin Besedič, PhD. Ing. Eliška Maťašková   Uznesenie č. 154/2020 12.5.2020 Zápisnica z 15.4.2019 15.04.2019 Zápisnica z 7.5.2018 07.05.2018 Zápisnica z 10.4.2018 10.04.2018 Zápisnica z 10.5.2017 10.05.2017 Zápisnica z 10.4.2017 Zápisnica z 28.6.2016 28.06.2016 Zápisnica z 18.4.2016 18.04.2016 Správa o činnosti KOVZ 2015 2015 Zápisnica z 8.4.2015...