Kategória: KK

Zápisnice – komisia kultúry
Článok

Zápisnice – komisia kultúry

– podieľa sa na ochrane kultúrnych a historických pamiatok a hodnôt v mestskej časti – navrhuje a spracováva koncepcie rozvoja života v mestskej časti z hľadiska kultúry – zaujíma stanoviská k udržiavaniu a zriaďovaniu pomníkov, pamätných tabúľ a objektov zóny mestskej časti – vyjadruje sa k založeniu, zrušeniu a fungovaniu organizácií a zariadení pôsobiacich v...

Archív – komisia kultúry
Článok

Archív – komisia kultúry

– podieľa sa na ochrane kultúrnych a historických pamiatok a hodnôt v mestskej časti – navrhuje a spracováva koncepcie rozvoja života v mestskej časti z hľadiska kultúry – zaujíma stanoviská k udržiavaniu a zriaďovaniu pomníkov, pamätných tabúľ a objektov zóny mestskej časti – vyjadruje sa k založeniu, zrušeniu a fungovaniu organizácií a zariadení pôsobiacich v...