Kategória: KF

Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania
Článok

Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania

– vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania – zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu mestskej časti – zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním – vypracováva stanoviská...

Archív – komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania
Článok

Archív – komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania

– vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania – zaujíma stanoviská k návrhu záverečného účtu mestskej časti – zaujíma stanoviská k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti, ktorý jej bol zverený a podieľa sa na kontrole hospodárenia s ním – vypracováva stanoviská...