Kategória: KF

Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania
Článok

Komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania

  Zloženie komisie predseda: Mgr. Boris Hurbanič členovia: Peter Florek prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Ing. arch. Joana Pokšivová Holčíková Ing. Pavel Juhás Ing. Eliška Maťašková tajomník: Mgr. Lucia Hurbanič             – vypracováva stanoviská k návrhu rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľa sa na kontrole jeho čerpania...

Archív – komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania
Článok

Archív – komisia finančná, pre podporu investícií a rozvoj podnikania

Správa o činnosti FK za rok 2015 Plán zasadnutí FK na 1. polrok 2016 Plán zasadnutí FK na 2. polrok 2016 Zápisnica Dátum Zápisnica z 14.12.2015 14.12.2015 Zápisnica z 25.11.2015 25.11.2015 Zápisnica z 21.9.2015 21.09.2015 Zápisnica z 10.9.2015 10.09.2015 Zápisnica z 23.6.2015 23.06.2015 Zápisnica KF z 15.6.2015KF 15.6.2015 Príloha 1 KF 15.6.2015 Príloha 2 15.06.2015...