Kategória: Novinky na úvodnom slideri

Termíny bezplatnej právnej poradne na prvý polrok 2024
Článok

Termíny bezplatnej právnej poradne na prvý polrok 2024

Milí Bystričania, aj v roku 2024 môžete využiť bezplatnú právnu poradňu, ktorá je určená pre všetkých obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v Záhorskej Bystrici. Konzultáciu s advokátom môžu využiť všetci, ktorí majú otázku týkajúcu sa oblasti občianskeho práva alebo pracovného práva. Predmetom konzultácie s advokátom nie je vypracovanie alebo pripomienkovanie právnych podaní. Právne poradenstvo...

Online kamera pri pošte
Článok

Online kamera pri pošte

DLHÝ RAD NA POŠTE VÁS UŽ NEZASKOČÍ  Vypočuli sme vás a na budovu hasičskej zbrojnice sme nainštalovali nový kamerový systém. Vďaka kamere môžete komfortne skontrolovať dĺžku radu pred poštou. Zároveň sme radi, že aj týmto spôsobom môžeme prispieť k monitorovaniu bezpečnosti hasičskej zbrojnice a Slovenskej pošty. Za realizáciu kamerového systému ďakujeme spoločnosti RadioLAN.  Aktuálne otváracie...

  • 1
  • 2