Kategória: Aktuality

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.10.2019
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.10.2019

S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica  Ing. Jozef  K R Ú P A  POZVÁNKA Podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 22. októbra 2019 o 13:00 hod. v zasadačke...

Privítali sme najmenších obyvateľov Záhorskej Bystrice
Článok

Privítali sme najmenších obyvateľov Záhorskej Bystrice

Naša obec sa neustále rozrastá, o tom, že je to dobré miesto pre život, svedčí aj to, že si tu mladí ľudia zakladajú rodiny. Starosta Jozef Krúpa privítal 14. októbra 23 najmenších obyvateľov Záhorskej Bystrice, zaželal im veľa zdravia a svetlú budúcnosť. Odovzdal im Domovský list a finančný príspevok vo výške 100 eur. A to...