Kategória: Pozvánky na zasadnutie

Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 17.9.2019

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 17. septembra 2019  o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici. S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozef  K R Ú P A P r o g r a m : Kontrola správnosti formulácie uznesení...

Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 25.6.2019

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 25. júna 2019  o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici. S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozef  K R Ú P A P r o g r a m : Kontrola správnosti formulácie uznesení...

Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 30.4.2019

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 30. apríl 2019  o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici. S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozef  K R Ú P A P r o g r a m : Kontrola správnosti formulácie uznesení...

Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 3.4.2019

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 3. apríl 2019  o 16.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici. S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozef  K R Ú P A P r o g r a m : Návrh VZN mestskej časti...

Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 12.3.2019

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica 12. marec 2019  o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici. S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozef  K R Ú P A P r o g r a m : Kontrola správnosti formulácie uznesení...

Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 22.1.2019

Podľa zák. čís. 369/90 Zb. o obecnom zriadení   z v o l á v a m    zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, ktoré sa uskutoční 22. januára 2019  o 13.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici. S T A R O S T A  Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica Ing. Jozef  K R Ú P A P r o g r a m : Kontrola správnosti...

  • 1
  • 5
  • 6