Bystričania predstavili svoj projekt holandskému kráľovi a kráľovnej

Bystričania predstavili svoj projekt holandskému kráľovi a kráľovnej

V programe nedávnej 4-dňovej návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku bolo aj biznis fórum The Future Is Now, počas ktorého Bystričania Andrea Basilová a Martin Basila predstavili holandskému kráľovi Viliamovi-Alexandrovi, kráľovnej Máxime a prezidentke SR Zuzane Čaputovej unikátne softvérové riešenie na zálohovanie.

Inovatívna firma Sensoneo je tvorcom unikátneho softvérového riešenia na zálohovanie, vďaka ktorému je slovenský zálohový systém jeden z najmodernejších na svete. Sprvoti startup Sensoneo je dnes globálnym poskytovateľom riešení pre smart manažment odpadov. Práve vďaka softvérovému riešeniu z dielne Sensoneo je slovenský zálohový systém jedným z najmodernejších na svete, preto bol predstavený ako príklad dobrej praxe cirkulárnej ekonomiky holandskému kráľovskému páru.

Opýtali sme sa spoluzakladateľky Sensoneo Andrey Basilovej, ako softvérový systém funguje: „Sensoneo softvér tvorí chrbticu všetkých procesov, ktoré účastníci zálohového procesu potrebujú pre vykonávanie svojich úloh a napĺňanie svojich cieľov – počnúc výrobcami, odbernými miestami (distribútormi) a dopravcami, cez sklady, zákazníkov a recyklátorov až po štát. Každý nápoj, ktorý s predá na území Slovenska a spadá pod Zálohovanie, musí byť v systéme schválený a my túto informáciu následne distribuujeme všetkým strojom, do ktorých zákazníci vhadzujú obaly. Systém drží kontrolu nad vyzbieranými množstvami, nákladmi a finančnými tokmi a je dôležitým zdrojom údajov pre logistiku, ktorá je pomerne komplexná.“

Andrea Basilová počas biznis fóra v spoločnosti slovenskej prezidentky a kráľovského páru z Holandska.

Vďaka Sensoneo zákazníci, teda aj spoločnosti či samospráva, vedia, čo sa s odpadom deje. Napríklad smetiari vedia, ktoré kontajnery sú už plné a ktoré ešte nie, koľko odpadu sa tvorí a v akých komoditách. Prvé mesto, ktoré softvérové riešenie Sensoneo vybralo, bola Nitra. Aktuálne je toto riešenie nasadené vo viac ako 80 krajinách na 5 kontinentoch sveta.

Biznis fóra The Future is now sa Basilovci zúčastnili na pozvanie prezidentskej kancelárie. Biznis fórum sa konalo v priestoroch Bratislavského hradu a prítomných bolo viac ako 250 hostí z Holandska a Slovenska, z takmer 150 spoločností. Prezentovaný projekt Sensoneo holandskú delegáciu úprimne zaujal. Okrem samotného systému zálohovania Basilovci predstavili holandskej delegácii aj ďalšie nástroje na monitorovanie odpadov, akými sú inteligentné senzory, optimalizácia zvozových trás či smart riešenie odpadov pre fabriky. Zálohovanie sa dnes ukazuje ako najsilnejší overený nástroj na získanie cenných materiálov späť do obehovej ekonomiky. Ako hovorí Marin Basila, absolvent robotiky a automatizácie, „Holandsko je lídrom v oblasti cirkulárnej ekonomiky, preto bola pre mňa veľká česť prezentovať slovenské technológie Sensoneo a prácu mojich kolegov holandskému kráľovskému páru a prezidentke Slovenskej republiky. Zároveň som vďačný prezidentke a jej kancelárii, že dáva priestor na prezentáciu slovenským inovatívnym firmám. Je to pre nás mimoriadne ocenenie práce, ktorú robíme a dodalo nám energiu pokračovať v inováciách a ďalej rozširovať naše inteligentné riešenia.“

Manželia zo Záhorskej Bystrice majú tri dcéry a svoj enviromentálny projekt založili od nuly. Sensoneo je v súčasnosti jediný integrátor zálohovania, ktorý pôsobí v troch krajinách: na Slovensku, na Malte a v Rumunsku, kde ide o prvú fázu zálohovania.