Bystričan opäť v kostole

Bystričan opäť v kostole

V nedeľu 7. apríla asistovali speváci zo speváckeho zboru Bystričan svojím spevom na sv. omši v kostole Božského srdca Ježišovho v Moste pri Bratislave, ktorú celebroval ThDr. Stanislav Stohl, dlhoročný priaznivec nášho speváckeho zboru. Pod vedením zbormajstra Dr. Štefana Martinkoviča a s organovým sprievodom nášho kolegu Martina Besediča sme zaspievali na úvod  Antifonu Surrexit od J. Furmaníka, neskôr nádhernú skladbu Adoramus Te Christe a na záver sme dali Laudate Dominum od L. Perosiho. Na záver sv. omše poďakoval farár Dr. Martinkovičovi ako aj speváčkam a spevákom speváckeho zboru Bystričan za krásnu spevácku podporu počas omše a navrhol spoločnú fotografiu pred kostolom. Zároveň sme boli pozvaní na faru na tzv. agapé, čo je grécky výraz pre malé pohostenie, na ktorom sa podieľali, okrem farských kuchárok aj miestne farníčky a zároveň naše speváčky Marika Ťapušková a Majka Priekopová, ktoré napiekli chutné koláče i pagáče.