Buďte súčasťou Dňa zdravia dňa 7.9.2024

Buďte súčasťou Dňa zdravia dňa 7.9.2024

Komisia sociálnych vecí a zdravia pri miestnom zastupiteľstve pripravuje na 7. septembra na Námestí Rodiny podujatie s názvom Deň zdravia. Vyzývame firmy a občianske združenia, ktoré by sa radi zapojili do tejto akcie, aby sa prihlásili do 31.7.2024 na miestnom úrade u Zuzany Záreckej osobne, mailom alebo telefonicky. tel.: 02/65 456 046, 0903 414 157, zarecka@zahorskabystrica.sk. Vítané sú oblasti cvičenia, fyzioterapie, výživových doplnkov, liečivé rastliny, ortopedické pomôcky, odborné prednášky o zdraví a pod.

Podujatie sa bude konať 7. septembra pod veľkým stanom na Námestí Rodiny, v prípade veľmi nepriaznivého počasia v Spoločenskom dome.