Autor:

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Článok

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zloženie komisie predseda: Mgr. Mária Šebíková členovia: Bohuslav Blecha Ing. Roman Weinštuk   Uznesenie č. 154/2020 12.5.2020 Zápisnica z 15.4.2019 15.04.2019 Zápisnica z 7.5.2018 07.05.2018 Zápisnica z 10.4.2018 10.04.2018 Zápisnica z 10.5.2017 10.05.2017 Zápisnica z 10.4.2017 Zápisnica z 28.6.2016 28.06.2016 Zápisnica z 18.4.2016 18.04.2016 Správa o činnosti KOVZ 2015 2015 Zápisnica z 8.4.2015 08.04.2015

Zápisnice – komisia kultúry
Článok

Zápisnice – komisia kultúry

– podieľa sa na ochrane kultúrnych a historických pamiatok a hodnôt v mestskej časti – navrhuje a spracováva koncepcie rozvoja života v mestskej časti z hľadiska kultúry – zaujíma stanoviská k udržiavaniu a zriaďovaniu pomníkov, pamätných tabúľ a objektov zóny mestskej časti – vyjadruje sa k založeniu, zrušeniu a fungovaniu organizácií a zariadení pôsobiacich v...

Archív – komisia kultúry
Článok

Archív – komisia kultúry

– podieľa sa na ochrane kultúrnych a historických pamiatok a hodnôt v mestskej časti – navrhuje a spracováva koncepcie rozvoja života v mestskej časti z hľadiska kultúry – zaujíma stanoviská k udržiavaniu a zriaďovaniu pomníkov, pamätných tabúľ a objektov zóny mestskej časti – vyjadruje sa k založeniu, zrušeniu a fungovaniu organizácií a zariadení pôsobiacich v...