Asistované sčítanie prebieha od 3. mája do 13. júna

Asistované sčítanie prebieha od 3. mája do 13. júna

Všetci tí, ktorí sa nemohli sčítať samosčítaním sa môžu sčítať prostredníctvom asistovaného sčítania v termíne od 3. mája do 13. júna.

Asistované sčítanie predstavuje takú formu sčítania, pri ktorej na zabezpečenie svojej povinnosti sčítať sa obyvateľovi pomôže mobilný alebo stacionárny asistent.
Záhorská Bystrica má pre svojich obyvateľov k dispozícii 4 mobilných sčítacích asistentov a jedného stacionárneho sčítacieho asistenta.

Obyvatelia môžu požiadať o mobilného asistenta sčítania aj cez služby callcentra, tel. č. 02 20924919, alebo na mobilnom čísle kontaktne osoby: 0901 795 498

Stacionárny sčítací asistent

Bude k dispozícii na Miestnom úrade počas stránkových hodín v pondelok a stredu v čase 8 hod – 17 hod (obedná prestávka 12 hod – 13 hod). Mobilní sčítací asistenti budú k dispozícii následne po telefonickej dohode.

V prípade vášho záujmu o asistované sčítanie sa stačí spojiť s príslušnou kontaktnou osobou telefonicky.