Asistované sčítanie prebieha od 3. mája do 13. júna

Asistované sčítanie prebieha od 3. mája do 13. júna

Všetci tí, ktorí sa nemohli sčítať samosčítaním, sa môžu sčítať prostredníctvom asistovaného sčítania v termíne od 3. mája do 13. júna.

Asistované sčítanie predstavuje takú formu sčítania, pri ktorej na zabezpečenie svojej povinnosti sčítať sa obyvateľovi pomôže mobilný alebo stacionárny asistent.
Záhorská Bystrica má pre svojich obyvateľov k dispozícii 4 mobilných sčítacích asistentov a jedného stacionárneho sčítacieho asistenta.

Obyvatelia môžu požiadať o mobilného asistenta sčítania aj cez služby Call centra na tel. č. 02 20924919, alebo na mobilnom čísle kontaktnej osoby Miestneho úradu: 0901 795 498 počas stránkových hodín v pondelok a v stredu v čase 8-17 hod (mimo obednej prestávky 12-13 hod).

Stacionárny sčítací asistent

Bude k dispozícii na Miestnom úrade počas stránkových hodín v pondelok a stredu v čase 8 hod – 17 hod (obedná prestávka 12 hod – 13 hod). Mobilní sčítací asistenti budú k dispozícii následne po telefonickej dohode.

V prípade vášho záujmu o asistované sčítanie sa stačí spojiť s príslušnou kontaktnou osobou telefonicky.

Upozornenie najmä pre rodičov: Za neplnoletých obyvateľov vypĺňa sčítací formulár ich zákonný zástupca. Sčítanie ale neznamená, že ste do sčítacieho formulára napísali počet detí vo vašej domácnosti. Je potrebné vyplniť údaje dieťaťa v sčítacom formulári. Ak ste túto skutočnosť opomenuli, prosím, zapojte sa do asistovaného sčítania.