Ako zostať psychicky odolný, keď u našich susedov zúri vojna

Ako zostať psychicky odolný, keď u našich susedov zúri vojna

Vojnový konflikt na Ukrajine prenikol do našich každodenných životov. Pre Bystričanov pripravujeme v spolupráci s klinickou psychologičkou a psychoterapeutkou Mgr. Zuzanou Pálenčárovou prednášku o tom, ako zostať psychicky odolný aj v čase vojnového konfliktu, ktorá sa bude konať v utorok 29. marca v budove Spoločenského domu na Námestí Rodiny. S podrobnejšími informáciami sa podelíme už čoskoro.

Slovenská komora psychológov odporúča niekoľko základných zásad, čo môžeme pre seba urobiť:

 • prijať situáciu ako skutočnosť;
 • zostať pokojní v takej miere, ako to ide;
 • informácie vyhľadávať z oficiálnych zdrojov, no nesledovať ich nepretržite;
 • nešíriť neoverené správy a hoaxy;
 • zdieľanie pomáha – ak pociťujete strach, úzkosť, negatívne myšlienky, hovorte o nich s ľuďmi, ktorí sú vám blízki a môžu vám byť oporou;
 • ak rozhovor s blízkym nepomôže, obrátiť sa na linky pomoci alebo na odborníkov, sú tam pre vás;
 • venovať sa deťom, seniorom vo svojom okolí, osamelým;
 • zostať ľudskí a tolerantní k osobám, ktoré museli opustiť svoj domov, zažiť vojenský konflikt a opustiť svoju krajinu.

Linka pomoci Nezábudka, Liga za duševné zdravie: 0800 800 566
Linka je k dispozícii anonymne, 24/7, bezplatne.

Ako pristupovať k ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Prečítajte si KRÍZOVÝ MANUÁL Ligy za duševné zdravie.
V manuáli nájdete informácie o tom, ako hovoriť s ľuďmi, ktorí zažívajú traumu, ako komunikovať neverbálne, čo je post-traumatická stresová porucha a čo je najdôležitejšie na tíšenie traumy, aj popis, ako sa prejavuje trauma u detí.

 

Ako rozprávať o napätej spoločensko-politickej situácii s deťmi?

Psychologička Hana Ševčíková pre Ligu za duševné zdravie odporučila, ako s deťmi komunikovať o aktuálnej, citlivej téme. Vyberáme niekoľko základných bodov, celý psychologický manuál vypracovaný Ligou za duševné zdravie si môžete prečítať tu:

Vojna na Ukrajine-Veľký psychologický manuál / Війна в Україні Психологічний посібник

 • Nevyhýbajte sa tejto téme, ale s deťmi hovorte primerane ich veku a jazyku.
 • Situáciu im môžete priblížiť hrou, obrázkami, knihou, rozprávkou.
 • Vyjadrite spolupatričnosť s obyvateľmi Ukrajiny, nebojte sa vyjadriť, že sa deje neprávnosť. Deťom ukážte, či a ako je vo vašich silách pomôcť a naučiť ich tak lekciu ľudskosti a súcitu.
 • Nechajte rozhovor plynúť vďaka ich otázkam.
 • Dajte priestor ich emóciám.
 • Dajte dieťaťu pocítiť, že je v bezpečí.
 • Vyjadrite nádej vašimi slovami.
 • Venujte sa v domácnosti aj iným témam, nielen aktuálnej vojnovej situácii.

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko:
www.ua.gov.sk

Informácie pre ľudí, firmy a organizácie ochotné pomôcť, informácie pre občanov Ukrajiny a obračnov iných krajín:
ktopomozeukrajine.sk

Ukrajinská ambasáda na Slovensku
Radvanská 35, 811 01 Bratislava
+421 2 592 028 10

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby:
+421 513 816 111
+421 259 765 111