Ako s odpadom počas Vianoc?

Ako s odpadom počas Vianoc?

Nie je žiadnym tajomstvom, že počas Vianoc sa nám v domácnostiach produkuje viac odpadov, než v iných častiach roka. O to viac práve v takomto období záleží na tom, aby sme odpady triedili správne. Bežne sa stáva, že nárazové vyhadzovanie odpadov, najmä z plastov a papiera, kontajnery v krátkom čase  doslova preplní.

Mimoriadne dôležité je preto všetky odpady, u ktorých to je možné, dôkladne stláčať a až potom vyhodiť do toho správneho kontajnera. V prípade odpadov z papiera, ako sú napríklad kartónové škatule, vieme ušetriť aj 80 % obsahu kontajnera, v prípade plastových obalov, ako sú napríklad PET fľaše, je to bežne 40 – 50 %. A to sú pomerne veľké čísla.

V období Vianoc v súvislosti s darčekmi je jednou z podstatných otázok aj to, do čoho ich zabaliť. Baliaci papier je recyklovateľný a po jeho použití ho môžeme vyhodiť do modrého kontajnera. Podobne je to aj pri papierových taškách či škatuľkách.

Druh materiálu si môžeme všímať aj pri darčekových stuhách, mašliach, a darčekových kartách s venovaním. Problematické z hľadiska recyklácie sú mnohé kombinované materiály, ktorým je lepšie sa vyhnúť.

Pri obaloch a vianočných dekoráciách hrá z pohľadu ekológie dôležitú rolu aj to, či daný predmet môžeme a vieme použiť aj viackrát. Napríklad darčekové tašky nemusíme hneď po prvom použití vyhodiť, ale ak sú dobré, môžeme si ich odložiť na ďalšie použitie. Podobne to môže byť aj pri darčekových škatuliach, stuhách, mašliach, ale aj celkovo pri vianočných dekoráciách a výzdobe.

V neposlednom rade je práve v predvianočnom období dôležité zdôrazniť, že najlepšie odpady sú tie, ktoré nevzniknú, a pokiaľ môžeme, skúsme sa pri nakupovaní zamýšľať aj nad týmto aspektom.