Ako prebieha zimná údržba v Záhorskej Bystrici?

Ako prebieha zimná údržba v Záhorskej Bystrici?

Starostlivosť o cesty v Záhorskej Bystrici má v kompetencii Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a mestská časť BA-Záhorská Bystrica, o čistotu chodníkov sa stará bystrická EKO čata. Na zimnú údržbu sú pripravené stroje EKO čaty, aj odhŕňač. Oceníme, keď nám Bystričania pomôžu s odhŕňaním snehu pred svojimi domami, aby sa chodníky stali bezpečné. Ďakujeme!

Zimnú údržbu ciest I. a II. triedy zabezpečuje Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a ide o tieto komunikácie:

Čsl. tankistov (horná časť), Pútnická (dolná časť), Tešedíkova, Záhorská, Gbelská, Hargašova, Tatranská, Bratislavská, Ulica Pri Vápenickom potoku.
Magistrát hl. mesta dispečing oddelenia:
02/59356777
zima@bratislava.sk

Mestská časť BA-Záhorská Bystrica zabezpečuje údržbu na týchto komunikáciách (najdôležitejšie má prioritu 1):

Priorita 1:                   lokalita Strmý vŕšok, Prídavkova ulica, Tešedíkova (horná časť) Pútnická ulica + okolo cintorína, Donská ulica, Nevská ulica; Bratislavská ulica (pri rezidencii);

Priorita 2:                   Vrbánska ulica, Sekýľska ulica, Kollárova ulica, Rošického ulica, Čsl. tankistov (dolný koniec), Trstínska ulica, Záhumenská ulica; Brumovická ulica, Ulica Jána Raka;

Priorita 3:                   Na Vlkovkách, Ulica Pavla Blaha, Ulica Jozefa Vachovského, Plavecká ulica, Plukovníka Prvoniča, Štefana Rozsívala, Štefana Majera, Podkerepušky (hlavná cesta), Zákutie, „Stará“ Hodonínska cesta

Komunikácie III. a IV. triedy + chodníky
Dominik Neradovič 0911 896 418

Starostlivosť o chodníky spadá pod kompetenciu mestskej časti a vykonávajú ju pracovníci EKO čaty. Je rozdelená podľa dôležitosti:

Priorita 1:                   Hargašova ulica, Gbelská ulica, Ulica Československých tankistov, Tešedíkova ulica;

Priorita 2:                   Tatranská ulica, Rošického ulica, Bratislavská ulica, Bratislavská ulica (pri rezidencii), Záhorská ulica, Záhumenská ulica, Trstínska ulica, Brumovická ulica;

Priorita 3:                   Ulica pri Vápenickom potoku, Ulica Pavla Blaha, Ulica Jozefa Vachovského, Ulica Štefana Majera, Ulica Plukovníka Prvoniča, Ulica Štefana Rozsívala