Ako požiadať o špeciálny spôsob hlasovania v referende

Ako požiadať o špeciálny spôsob hlasovania v referende

Milí obyvatelia, do 20. januára do 12.00 hod. máte možnosť podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania, ak ku dňu vykonania referenda máte nariadenú izoláciu alebo karanténu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 alebo ste osobou, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Referendum je vyhlásené na sobotu 21. januára.

Ak chcete požiadať o špeciálny spôsob hlasovania v referende, na internetovej stránke Okresného úradu Bratislava (https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=1) sú zverejnené kontakty na zapisovateľov špeciálnych volebných komisií, ktorí budú podľa trvalého pobytu evidovať voličov, ktorí požiadali o špeciálny spôsob hlasovania podľa zákona č. 385/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende, ktoré sa bude konať 21.1.2023.

Pre okres Bratislava IV je zapisovateľom Ing. Tomáš Koiš, telefónne číslo 0902 408 784
(mestské časti v Bratislave: Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica)

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie v referende dňa 21. januára 2023 prebieha len telefonicky od 16. januára 2023 do 20. januára 2023 najneskôr do 12:00 hodiny v úradných hodinách Okresného úradu Bratislava:

Pondelok:      08:00 – 15:00
Utorok:          08:00 – 15:00
Streda:          08:00 – 17:00
Štvrtok:          08:00 – 15:00
Piatok:           08:00 – 12:00

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi v danom okrese osobné údaje v rozsahu:

a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo,
c) adresa trvalého pobytu,
d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálny spôsobom (toto miesto sa musí nachádzať v územnom obvode príslušného špeciálneho volebného okrsku),
e) telefonický kontakt.