Ako môžu Ukrajinci požiadať o dočasné útočisko

Ak máte vo svojom okolí občanov Ukrajincov, opýtajte sa ich, či už požiadali o dočasné útočisko na území Slovenskej republiky. Štátni občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci môžu požiadať o dočasné útočisko na príslušnom oddelení cudzineckej polície Policajného zboru podľa miesta, kde sú ubytovaní. Dočasné útočisko im bude poskytnuté okamžite alebo do 30 dní.

Dočasné útočisko pre štátnych občanov Ukrajiny znamená, že im Slovenská republika bezplatne poskytne ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienické potreby.

  • V prípade, že majú občania Ukrajiny cestovný, identifikačný alebo iný doklad, prinesú ho na príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ, bude im dočasné útočisko poskytnuté okamžite.
  • V prípade, že takéto doklady nemajú, o ich žiadosti bude rozhodnuté do približne 30 dní. Ubytovanie, stravu, zdravotnú starostlivosť a hygienickú potreby dostanú ihneď.

O dočasné útočisko môžu požiadať ukrajinskí občania priamo na hraniciach, ale aj vtedy, keď sa už na území SR nachádzajú.

O dočasné útočisko možno požiadať v režime 24/7 na Rezedovej 4 vo Vajnoroch. Občania s ukrajinským pasom alebo iným identifikačným preukazom môžu využívať MHD zadarmo.

Infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby: +421 259 765 111

www.ua.gov.sk
www.pomocpreukrajinu.sk

Pre zväčšenie textu kliknite na obrázok: