Ako často sa monitorujú liahniská komárov v Záhorskej Bystrici?

Ako často sa monitorujú liahniská komárov v Záhorskej Bystrici?

V piatok sa v susednej mestskej časti Devínska Nová Ves konal špeciálny letecký zásah, počas ktorého bol z helikoptéry aplikovaný larvicíd BTI. V súvislosti s monitoringom liahnisk komárov sme sa informovali na Oddelení životného prostredia Hlavného mesta SR Bratislavy, koľko zásahov bolo vykonaných v Záhorskej Bystrici.

„Liahniská komárov v Záhorskej Bystrici monitorujeme pravidelne, v máji bolo doposiaľ zrealizovaných 22 monitoringov a na začiatku mesiaca sme vykonali zásah na ulici Čsl. tankistov,“ informoval nás Referát veterinárnej starostlivosti a dezinsekcie magistrátu. Monitoring liahnisk sa pred výdatnými dažďami realizoval v pravidelných dvojtýždňových intervaloch, po oteplení sa hliadkovanie liahnisk komárov zintenzívnilo.

Biologický prípravok BTI účinkuje výlučne na larvy komárov a pri správnej aplikácii likviduje 100 % lariev v liahnisku skôr ako sa z nich stihnú vyliahnuť komáre. Pripomíname, že majitelia/nájomcovia záhrad a rodinných domov si môžu prevziať tablety proti komárom na podateľni Miestneho úradu na Námestí Rodiny v stránkových dňoch. Pri používaní BTI tabliet sa, prosím, riaďte inštrukciami z príbalového letáka. Tablety sú určené do stojatých vôd, nie na postrek proti komárom.

Zásah helikoptérou v Devínskej Novej Vsi.