Ako bude vyzerať doprava pri novom Kauflande?

Ako bude vyzerať doprava pri novom Kauflande?

S výstavbou Kauflandu pribudnú na Bratislavskej ulici aj nové chodníky, nová zastávka MHD, na ktorej budú zastavovať aj autobusy prímestskej dopravy, nové semaforové križovatky a priechod pre chodcov.

  • Na začiatku Záhumenskej ulice pribudne chodník, ktorý priechodom pre chodcov spojí Záhumenskú ulicu s novou prevádzkou. Záhumenská ulica sa stane jednosmernou v celej dĺžke, odbočenie doľava v smere od Stupavy nebude možné.
  • Na úrovni odbočky na Marianku a odbočky na ulicu Záhumenská pribudnú semafory, ktoré budú na seba nadväzovať. Pred obidvoma semaformi pribudnú odbočovacie pruhy.
  • Na úrovni križovatky Bratislavskej a Záhumenskej ulice pribudne priechod pre chodcov.
  • Od Kauflandu až po križovatku Bratislavskej a ul. Čsl. tankistov je vybudovaný nový chodník, aby bola prevádzka supermarketu dostupná pre peších. Pozdĺž chodníka pribudne nové osvetlenie a od reklamného pylóna po križovatku s ul. Čsl. tankistov sa osvetlenie vymení za nové.
  • Priamo pred Kauflandom bude nová zastávka MHD, na ktorej budú zastavovať aj prímestské autobusy. Na tejto zastávke by mala stáť 36, jej presná trasa bude upresnená.
  • Po apele zo strany miestneho úradu a na podnet mnohých obyvateľov sa znížila výška reklamného pylóna o 10 metrov.