Ako bude fungovať miestny úrad počas Vianoc?

Miestny úrad bude aj medzi vianočnými sviatkami otvorený – v týždni 27.- 30.12. bude podateľňa k dispozícii každý deň.

Matrika bude v stredu 22. decembra a medzi vianočnými sviatkami zatvorená, v prípade nahlásenia úmrtia obyvateľa v katastri mestskej časti BA-Záhorská Bystrica prosíme bezodkladne kontaktovať Zuzanu Záreckú na telefónnom čísle 0903 414 157.

Stavebný úrad bude medzi sviatkami 27. – 30.12. zatvorený.

Miestny úrad bude celý zatvorený vo štvrtok 23.12. a v piatok 31.12. 

Od 3. januára budú všetky referáty úradu, matrika a stavebný úrad, overovanie a ohlasovňa pobytu dostupné podľa platných pandemických opatrení – telefonicky, elektronicky, osobne v stránkových dňoch len po predchádzajúcej telefonickej dohode. V interiéri úradu platí povinnosť nosiť respirátor, vstup do úradu je regulovaný. Aktuality z miestneho úradu nájdete na webovej stránke mestskej časti.

Zamestnanci Miestneho úradu prajú obyvateľom Záhorskej Bystrice šťastné a veselé Vianoce a veľa zdravia do nového roka 2022.