Deň: 26. septembra 2023

Manuál k sobotňajším voľbám do NRSR
Článok

Manuál k sobotňajším voľbám do NRSR

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30.9.2023. Volebná miestnosť v Spoločenskom dome bude otvorená od 7.00 hod. do 22.00 hod. Ulice Záhorskej Bystrice sú rozdelené do 5 volebných okrskov, podľa ktorých sa rýchlo zorientujete po príchode do volebnej miestnosti. Na voľby si nezabudnite zobrať platný občiansky preukaz. Po príchode do volebnej...

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v utorok 3.10.2023
Článok

Pozvánka na zasadnutie miestneho zastupiteľstva v utorok 3.10.2023

Starosta mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica Ing. Jozef Krúpa podľa § 12 ods. 1 zákona č.  369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica dňa 3. októbra 2023 o 13:00 hod. v zasadačke Miestneho úradu  v Záhorskej Bystrici.   P r o g r a m : Kontrola správnosti...

Najbližšie pripravované akcie v Záhorskej Bystrici
Článok

Najbližšie pripravované akcie v Záhorskej Bystrici

Milí Bystričania, pozývame vás na najbližšie podujatia, ktoré organizuje mestská časť Záhorská Bystrica. Všetci ste srdečne vítaní. Vstupenky na stand-up vystúpenie Silné reči v Spoločenskom dome je možné zakúpiť len na stránke www.silnereci.sk, na úrade sa nepredávajú. Na koncert kapely Záhorienka si môžete zakúpiť vstupenky na podateľni miestneho úradu. Tešíme sa na vás!