Mesiac: august 2023

Odvoz odpadu bude počas sviatkov bez zmeny, zberný dvor bude zatvorený
Článok

Odvoz odpadu bude počas sviatkov bez zmeny, zberný dvor bude zatvorený

Milí obyvatelia, blížia sa nám dva štátne sviatky – v utorok 29.8. a v piatok 1.9. Počas týchto dní bude odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov vykonávaný bezo zmeny,  teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň. Viac o ďalších službách OLO a zberných miestach KOLO počas sviatkov sa...

Odovzdali sme petíciu za zachovanie pôvodnej trasy linky 36
Článok

Odovzdali sme petíciu za zachovanie pôvodnej trasy linky 36

Milí Bystričania, prešiel mesiac od vyhlásenia petície za zachovanie pôvodnej trasy MHD linky číslo 36 a rozšírenie jej časového intervalu a trasy v Záhorskej Bystrici a my sme pokorili náš cieľ 2000 podpisov. Preto sme sa rozhodli odniesť petíciu na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a odovzdať ju s 2372 podpismi hneď, bez zbytočného odkladu....

  • 1
  • 2
  • 6