Deň: 14. marca 2023

Obchodná verejná súťaž 1/2023
Článok

Obchodná verejná súťaž 1/2023

Obchodná verejná súťaž na prenájom stavieb a pozemkov ich rekonštrukcia – rozšírenie a úprava formou prístavby a nadstavby za účelom vybudovania nových priestorov pre ZŠ a MŠ s kompletnou potrebnou infraštruktúrou vrátane  exteriérových ihrísk, športovísk a voľnočasových plôch potrebných pre prevádzkovanie ZŠ a MŠ. Podmienky obchodnej verejnej súťaže Tlačivo záväznej ponuky – SOU Predmet nájmu...