Mesiac: február 2023

Údaje k dani za psa je potrebné aktualizovať do 28.2.
Článok

Údaje k dani za psa je potrebné aktualizovať do 28.2.

Pripomíname obyvateľom, že do 28. februára je potrebné aktualizovať údaje dane za psa. Daň za psa sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik, resp. zánik daňovej povinnosti správcovi dane (MČ BA Záhorská Bystrica). Vznik daňovej povinnosti oznamuje na tlačive Oznámenie/prihlásenie do evidencie...