Mesiac: február 2023

Zber kuchynského bioodpadu bude od 1. marca prebiehať 2x do týždňa
Článok

Zber kuchynského bioodpadu bude od 1. marca prebiehať 2x do týždňa

Milí Bystričania, ďakujeme, že sa zapájate do zberu kuchynského bioodpadu a pomáhate tak premeniť zvyšky na substrát. Od pondelka 27. februára 2023 spoločnosť OLO mení interval odvozu kuchynského bioodpadu na 2x za týždeň. V takomto intervale sa bude kuchynský bioodpad zbierať až do 2. decembra 2023. Pre Záhorskú Bystricu zostávajú odvozné dni tak ako doteraz, v...

Od 1. marca začína odvoz bioodpadu zo záhrad
Článok

Od 1. marca začína odvoz bioodpadu zo záhrad

Milí obyvatelia, spoločnosť OLO začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad od stredy 1. 3. 2023. Odvozné dni pre bioodpad zo záhrad sú v Záhorskej Bystrici nepárne štvrtky. Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 12/2021 hlavného mesta SR Bratislavy o...

OLO Taxi môžu využiť všetci Bratislavčania
Článok

OLO Taxi môžu využiť všetci Bratislavčania

Milí obyvatelia, spoločnosť OLO ponúka službu OLO Taxi, ktorá je určená na odvoz objemného odpadu. OLO Taxi je možné objednať si na celom území Bratislavy. Služba je spoplatnená sumou 35 EUR. V prípade, že máte o službu OLO Taxi záujem, stačí vyplniť objednávkový formulár na stránke www.olo.sk alebo kontaktovať spoločnosť OLO na čísle 02/50 110...

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 28.2.2023
Článok

Pozvánka na miestne zastupiteľstvo 28.2.2023

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a  starosta MČ Jozef Krúpa zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v utorok 28. februára 2023 o 14.00 hod. v zasadačke Miestneho úradu v Záhorskej Bystrici. P r o g r a m:...

  • 1
  • 2
  • 6